portret

Model: Tin & Wind-up toys

Company: Various

Year: 1930 – 1990

Materials: Metal, Textil, Plastic

Size: Various sizes

Type: Tin toys

Beli lim je korišten u proizvodnji igračaka početkom sredine 19. veka. Izum mašina za štancanje lima 1815. godine omogućio je masovnu proizvodnju jeftinih igračaka. Limene igračke izrađivane su od tankih čeličnih limova obloženih kositrom, pa otuda i naziv limena ploča. Limene igračke bile su jeftina i trajna zamena za drvene igračke. Igračke su izvorno sastavljane i oslikavane ručno. Prve limene igračke nastale su u Njemačkoj 1850-ih. Krajem 1880-ih ofsetna litografija je korištena za štampu dizajna na limu. Nakon što su šareni dizajni bili otisnuti na metalu, oblikovali su ih kalupi i sastavili malim jezičcima. Lagana priroda igračaka omogućila je da se isporučuju jeftinije i lakše nego teže livene metalne igračke.

Nemačka je bila glavni proizvođač limenih igračaka na svetu početkom 20. veka. Najpoznatiji nemački proizvođač limenih igračaka bio je Ernst Paul Lehmann za kojeg se tvrdi da je izvezao 90% svojih igračaka. Francuska i Engleska su se uključile u borbu za tržište limenih igračaka i nedugo zatim stotine hiljada “Penny” igračaka su krenule masovno da se proizvode. .Proizvodnja limenih igračaka u SAD započela je ranije, ali je započela ozbiljno od onog trenutka kada su se u državi Ilinois otvorili rudnici kositra, pružajući lako dostupne i jeftine sirovine. Brojni su se proizvođači pokušali sustići početkom 20. veka, ali tek nakon Prvog svjetskog rata je došlo do prave borbe među konkurentskim kompanijama. Postojala je sve veća potražnja za američkim proizvodima i do 1920-ih američke kompanije su  pretekle svoju  konkurenciju. Najveća i najuspješnija firma od dvadesetih do šezdesetih bila je Louis Marx kompanija. Marx je izradio ogroman broj različitah modela.

Proizvodnja limenih igračaka prekinuta je tokom Drugog Svjetskog rata zbog potrebe za sirovinama metala . Nakon rata, limene su igračke ponovo dobile na popularnosti u Engleskoj. Igračke su se  takođe masovno proizvodile u Japanu. Pod okupacijom i Maršalovim planom, proizvođači u Japanu dobili su pravo da nastave proizvodnju. Ideja je bila da Japan pruži jeftinu radnu snagu i jeftin proizvod koje bi američke kompanije prodavale kaouvezeni proizvod. Delovalo je bolje nego što su očekivali, a Japan je postao sila za proizvodnju limenih igračaka do kraja pedesetih. 1960-ih jeftinija plastika i nove  sigurnosne mere završila vladavina limenih igračaka. U tom trenutku Kina preuzima primat u proizvodnji limenih igračaka i dostiže jako dobar kvalitet proizvoda.